Economic

56 de angajați certificați în meseriile de contabil și cofetar-patiser

56 de angajați certificați în meseriile de contabil și cofetar-patiser
Adora Beauty

În cursul lunii februarie, 56 de angajați din firme din Regiunea Vest vor fi certificați în meseriile de contabil (Cod C.O.R. 331302 – 120 ore) și cofetar-patiser Nivel 3 (Cod COR 751202720 ore).

Examenele de evaluare a competențelor profesionale dobândite vor avea loc în 2 și respectiv 8 februarie a.c., în urma cărora cursanții vor primi diplome avizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a furnizorilor de formare profesională din Județul Timiș.  

Cursurile au fost derulate de CCIA Timiș în calitate de partener coordonator al Proiectului Resurse umane competitive pentru adaptarea la SNCDI în Regiunea Vest având ca obiectiv prioritar facilitarea accesului angajaților la programe de formare profesională care să conducă la îmbunătățirea statutului profesional și a condițiilor de muncă și, în consecință, la creșterea competitivității firmelor.

Proiectul a fost lansat în 19 decembrie 2019 și se va finaliza în 20 februarie 2022.

În întreaga perioadă de implementare, CCIA Timiș a îndeplinit cu succes obiectivele asumate.

Astfel, 160 de persoane cu contract individual de muncă din cadrul IMM-urilor din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea în unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Strategia Naţională pentru Competitivitate) și SNCDI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2021-2027) au participat la programe de formare profesională de inițiere, calificare/recalificare, perfecționare și specializare în meseriile: lucrător în comerț, cofetar-patiser, responsabil de mediu, expertaccesare fonduri europene și contabil.

Efectul pozitiv, pe termen lung, urmărit prin atingerea obiectivelor proiectului, constă în crearea unei mase critice în populațiaangajată din Regiunea Vest calificată, perfecționată și specializatăcare să asigure, în perioada post implementare, un climatconcurențial potrivit obiectivelor de dezvoltare regională asumateși o preocupare reală pentru dezvoltarea personală și a unei atitudini pozitive față de muncă.

Reamintim că proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți” și derulat de CCIA Timiș în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara și Expert Consulting SRL.

Informații suplimentare la tel: 0732-185.285, e-mail: office@cciat.ro, Daiana Mirela BUZATU – Manager de proiect.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*