Social

115 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială vor dobândi competențe antreprenoriale

115 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială vor dobândi competențe antreprenoriale
Adora Beauty
O sută cincisprezece persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul în zonele Plopi-Kuncz, Soarelui, Modern, Ciarda Roșie, Fabric, Ghiroda Nouă și Crișan vor dobândi competențe antreprenoriale printr-un program de formare antreprenorială de 40 de ore.
24 de planuri de afaceri vor fi selectate, în urma concursului de proiecte, și vor primi  până la 25.000 euro pentru implementare.
24 de întreprinderi noi vor fi înființate în Municipiul Timișoara.

24 de locuri de muncă noi vor fi create.

Asociația Exino, în parteneriat cu Asociația Practicienilor și Specialiștilor în Economie Socială anunță lansarea proiectului „Antreprenoriat pentru ocupare și integrare socială!” – MySmis 150435, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este susținerea dezvoltării unui ecosistem competitiv de afaceri, centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate, care să pună accent pe încredere, eficiență și excelență prin înființarea, demararea funcționării și susținerea dezvoltării sustenabile a 24 de noi întreprinderi cu profil non agricol în Municipiul Timișoara care vor crea valoare adăugată prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 115 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială cu domiciliul în teritoriul SDL (Strategia de Dezvoltare Locală zonele Plopi-Kuncz, Soarelui, Modern, Ciarda Roșie, Fabric, Ghiroda Nouă și Crișan), subvenționarea planurilor de afaceri ale acestora cu până la 25.000 euro și prin crearea a minim 24 de noi locuri de muncă.

Proiectul își propune trei direcții majore de acțiune ce au ca scop final creșterea gradului de ocupare prin dezvoltarea de activități pe cont propriu. În acest sens cele trei direcții majore de acțiune propuse spre finanțare au in vedere următoarele:

1. Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 115 de persoane (aflate în risc de sărăcie și excluziune socială), persoane cu vârsta de peste 18 ani, ce intenționează să înființeze o afacere non agricolă în zona urbană, în vederea elaborării planului de afaceri aferent concursului organizat prin proiect, cât și printr-un stagiu de practică în cadrul unor întreprinderi existente, funcționale, a căror activitate economică face parte din aceeași grupa CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat

2. Asigurarea unui program complet de consiliere/consultanță/mentorat în vederea înființării și demarării întreprinderilor noi

3. Sprijinirea unui număr de 24 de antreprenoriprin acordarea de subvenții în vederea dezvoltării unei afaceri, subvenții în cuantum de maxim 25.000 euro calculat la cursul Info euro aferent lunii septembrie 2019.

Proiectul își propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltării competențelor antreprenoriale – atât prin formarea celor 115 membrii ai grupului țintă cât si prin înființarea și demararea funcționării a celor 24 de noi afaceri dezvoltate în Municipiul Timișoara. Cele 115 de persoane formate în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale vor avea oportunitatea și competențele certificate de a demara activități economice pe cont propriu putând contribui la dezvoltarea economică durabilă a Municipiului Timișoara

Criteriile de eligibilitate ale grupului țintă

Sunt eligibile pentru a se înscrie în grupul țintă:

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul sau reședința în teritoriul SDL (Strategiei de Dezvoltare Locală), care declară că intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, care nu fac parte din grupul de tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16-29 ani, care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă)
persoane cu capacitate de exercițiu, adică persoane majore cu vârsta de peste 18 ani (Cod Procedura Civila art. 38), care declară că doresc să inițieze o afacere independentă

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

115 persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din teritoriul SDL selectate pentru a beneficia de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială
19 persoane aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL selectate pentru a beneficia de sprijin prin participarea la programul de formare antreprenorială
115 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din teritoriul SDL beneficiază de programul de formare profesionala
105 persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din teritoriul SDL certificate ca urmare a participării la programul de formare profesională
24 de planuri de afaceri selectate în vederea finanțării prin intermediul schemei de minimis (antreprenoriat)
derularea a 24 de stagii de practică în întreprinderi existente, funcționale, a căror activitate economică face parte din aceeași grupa CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat de către cei 24 de câștigători ai concursului de antreprenoriat
derularea a 24 de programe personalizate de consiliere/consultanță/mentorat pentru cei 24 de câștigători ai concursului de antreprenoriat în vederea dezvoltării celor 24 de afaceri selectate pentru sprijin financiar prin schema de minimis
24 de noi întreprinderi înființate de către cei 24 de câștigători ai concursului de antreprenoriat pe baza celor 24 de planuri de afaceri selectate
24 de subvenții de antreprenoriat acordate celor 24 de întreprinderi selectate pentru a beneficia de sprijin prin intermediul concursului de antreprenoriat
24 de noi locuri de muncă dezvoltate în cadrul celor 24 de întreprinderi sprijinite prin schema de minimis (antreprenoriat).

Valoarea totală a proiectului este de4.724.904,25 lei reprezentând fonduri nerambursabile.

Data începerii proiectului: 01.09.2021; Data finalizării proiectului: 31.08.2023.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*