Sănătate

Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelență în screening prenatal în Regiunea de Vest

Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelență în screening prenatal în Regiunea de Vest

Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara derulează, împreună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu”, proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelență în screening prenatal în Regiunea de Vest”.

Acesta este finanțat de către Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 12.093.868 lei. Durata proiectului: 31 luni (Iunie 2021 – Decembrie 2023).

Obiectiv general: Îmbunătățirea accesului populației la programe de sănătate și la servicii medicale de prevenție, screening prenatal, diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii ale gravidei si copilului, cu impact asupra îmbunătățirii stării de sănătate a mamei si copilului și reducerea riscului de deces infantil și matern în Regiunea Vest.

Principalele activități preconizate:

  • Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor necesare și/ sau a serviciilor necesare pentru derularea activităților/ sub-activităților de screening prenatal, inclusiv al celor necesare înființării si funcționarii centrelor de screening prenatal
  • Activități de identificare, informare, mobilizare si de acordare de sprijin pentru grupul ținta beneficiar al serviciilor de screening
  • Măsuri de screening prenatal – viitoarele mame pot beneficia de unul sau mai multe dintre următoarele servicii medicale: supravegherea sarcinii normale, Screening prenatal (S11- S19+6 zile), supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional), supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemia gravidia ușoara), supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III), monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravida cu tulburari de coagulare/ trombofilii ereditare si dobândite.
  • Alte servicii medicale care se vor acorda în cadrul proiectului sunt: Amniocenteză; Biopsia de vilozități coriale; Monitorizarea si tratamentul talasemiei si hemofiliei; Cordocenteză.
  • Sprijin pentru înființarea/ asigurarea funcționalității centrelor de screening prenatal
  • Până la finalizarea implementării proiectului, se va asigura funcționalitatea a doua centre de screening prenatal in structura partenerilor de proiect- Spitalul Clinic Județean de Urgenta Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
  • Organizarea a 4 grupuri de sprijin pentru viitoarele mame
  • Organizarea a 4 forumuri pentru informare, educare, conștientizare a viitoarelor mame

Rezultate preconizate: 2 centre de screening prenatal funcționale; minim 2100 persoane din județele aferente Regiunii Vest (Arad, Hunedoara, Caras-Severin si Timis) vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal, din care 1197 persoane (57%) aparțin grupurilor vulnerabile;  minim 400 persoane vor beneficia de alte masuri de screening prenatal; minim 300 persoane vor beneficia de amniocenteză; minim 60 persoane vor beneficia de biopsie de vilozități coriale; minim 20 persoane vor beneficia de monitorizarea si tratamentul talasemiei si hemofiliei; minim 20 persoane vor beneficia de cordocenteză; echipamente medicale performante achiziționate pentru cele două centre de screening prenatal.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*