Social

Cum putem face o sesizare la Garda de Mediu

Cum putem face o sesizare la Garda de Mediu

În atenția cetățenilor care doresc să sesizeze Garda de Mediu Timiş, privind posibilele încălcări ale legislației de mediu aflată în vigoare:

– În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor: prin petitie se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite autorități și instituții publice.

– Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.

– Petițiile trebuie îndreptate către instituțiile care au competențe în soluționarea aspectelor semnalate de către petent (Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar –Veterinară. Admininistrații Publice Locale, Poliția Locală etc) .

În conformitate cu prevederile, OUG 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare, art 80 lit e, autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure, în structura lor organizatorică, structuri cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, încadrate cu personal de specialitate.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*