Economic

CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri

CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri
Adora Beauty

Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, vine în sprijinul celor interesați cu noi serii de cursuri, după cum urmează:

Curs de contabilitate primară cu utilizarea calculatorului (Cod COR 331302)

Perioada: 16 septembrie – 11 octombrie 2019

Taxa de participare: 1000 lei/pers. (10% reducere pentru membri CCIAT)

Cursul se adresează atât persoanelor, cu studii superioare sau medii, care doresc să se califice pentru a activa în cadrul departamentelor contabile din cadrul companiilor sau instituțiilor publice, cât și persoanelor care vor să își aprofundeze cunoștințele din domeniu. Cursul oferă noțiuni teoretice și soluții practice la problemele care se ivesc în activitatea curentă. Fiind un curs practic, acesta are aplicabilitate imediată și tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor contabile, pregătind participanții pentru evidența contabilă primară, cu aplicații în programul SAGA. Programa cuprinde module care se întrepătrund: contabilitate primară,  contabilitate asistată pe calculator.

Structura cursului:

-Noțiuni introductive

-Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare

-Inventarierea patrimoniului

-Contul

-Înregistrarea  operațiunilor economico-financiare

-Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare

-Monografie contabilă

-Examen

Partea practică care privește întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verficare se face utilizând aplicațiile informatice.

***

Curs „Expert achiziţii publice” (Cod COR 214946)      

Perioada: 23 septembrie – 8 octombrie 2019

Taxa de participare: 1000 lei/pers. (10% reducere pentru membri CCIAT)

Formator: Daniela GOIA

Cursul este destinat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Astfel, cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Tematica cursului:

-Legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern). Domeniul de aplicare;

-Modalități de consultare a pieței;

-Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP;-Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;

-Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte;

-Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul este structurat în două părți:

  1. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații.
  2. Partea practică – constă în aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SICAP. Se urmărește astfel internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru o mai bună înțelegere și aplicare.

Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, fiind eliberate împreună cu suplimentele descriptive, în care se menționează competențele dobândite. Certificatele obținute au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Informații și înscrieri: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.110, tel. 0256/219172, 0720/ 444 121, e-mail: mmuresan@info.ro.

Friends Arena

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*