Administrație

ANUNȚ! Angajări la Primăria Jebel

ANUNȚ! Angajări la Primăria Jebel

Primăria Comunei Jebel organizează concurs pentru promovare în grad profesional, din Inspector I Asistent în grad profesional de Inspector I Principal-3, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jebel.

Data desfăşurării concursului: proba scrisă în data de 12.09.2019 orele 10.00, proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 12 – 29 august 2019.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. a) studii superioare absolvite cu diploma de licenţa;
 2. b) sa aiba cel puţin 3 ani vechime in gradul profesional al funcţiei publice din care promoveaza;
 1. c) sa fi obtinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
 1. d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiata in condiţiile prezentei legi.

DOSARUL DE CONCURS, va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) adeverinţa de la compartimentul de resurse umane;
 3. c) copii dupa evaluarea personala din ultimii 2 ani;
 4. d) cazier administraţie care atesta îndeplinirea condiţiilor la art.479, alin.(l), lit.(d) din OUG 57/2019.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare;
 2. HG 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarului public cu modificările si completările ulterioare;
 1. OUG nr.57 / 05.iulie 2019;
 2. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 3. LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Constitutia României.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*