Educație

Programe de formare/schimb de bune practici pentru elevii și studenţii din categorii defavorizate

Programe de formare/schimb de bune practici pentru elevii și studenţii din categorii defavorizate

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara organizează azi, 25 iulie, de la ora 12.00, în Sala Senatului, Conferința de Lansare a Proiectului POCU/379/6/21/124388, cu titlul: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”.

Evenimentul se derulează în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124388, implementat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, în calitate de Lider de proiect, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, în calitate de Partener 1, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, în calitate de Partener 2, finanțat din Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa Prioritară 6 – Educație și competențe; Prioritatea de investiții – 10 ii/ OS 6.7, OS 6.9, OS 6.10.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului și echității în învățământul superior din România, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul, corelat cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din universități.

Grupul ținta eligibil total este de minim 840 de persoane, care vor beneficia în mod direct de activitățile finanțate ale proiectului și anume: Pachete integrate de măsuri de asistența educațională pentru minim 450 Studenți și 300 Elevi, din care minim 350 persoane din categorii defavorizate (netradiționali, mediul rural, etnie roma, CES); Programe de formare/schimb de bune practici pentru 90 cadre didactice din învățământul terțiar universitar.

Proiectul se va implementa pe durata a 24 de luni, cu începere din 26.06.2019. Valoarea totală a contractului de finanțare angajat de liderul de proiect și parteneri este de 7.865.382 lei.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*