Justiție

Câţi ani de închisoare a primit patronul de la Îngerii Galbeni

Câţi ani de închisoare a primit patronul de la Îngerii Galbeni

Ca urmare a comunicatului emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara în data de 10.02.2017, cu referire la dosarul penal cunoscut de opinia publică sub numele de „Îngerii Galbeni” și potrivit datelor publicate pe site-ul portal.just.ro, Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Prin sentința penală nr. 5861/2018 din data de 26.11.2018, pronunțată de Judecătoria Timișoara (dosarul nr. 3135/325/2017), definitivă prin decizia penală nr. 261/2019 din data de 14.03.2019, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara (dosarul nr. 3135/325/2017), s-au hotărât următoarele:

  1. Cu referire pe la inculpatul NEDELCU RĂZVAN SORIN: în baza art. 53 alin. 2 C.pen., rap. la art. 207 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen., condamnă pe inculpatul NEDELCU RĂZVAN SORIN, asociat SC Ora Opt SRL şi SC Ingerii Galbeni Asigurări SRL şi SC Banat Tractări SRL, fără antecedente penale, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la șantaj în formă continuată (16 acte materiale – persoane vătămate: Marcu Ioan, Raimondi Andrea, Baltă Horia Gheorghe, Morari Daniel Gheorghe, Morar Liliana Carmen, Semenescu Adrian Ionuţ, Igna Marius Daniel, Hulea Dumitru, Bişoc Andrei, Anton Ionică, Afrăsinei Ioan, Olariu Cristian Vasile, Mihăilescu Adrian Marcel, Nagy Valentin, Pop Estella Maria, Ivaniș Dănuţ).

–          în temeiul art. 67 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen. – constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul societăţilor comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale în oricare dintre formele legale prevăzute de lege – pe o durată de 5 ani, în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) C.pen.

–          în baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată.

–          în baza art. 193 alin. 2 C.pen., condamnă pe acelaşi inculpat Nedelcu Răzvan Sorin la pedeapsa închisorii de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe (persoană vătămată Borlovan Constantin David).

–          constată că faptele concurente din prezentul dosar au fost comise în concurs real cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 10 luni, prin sentinţa penală nr. 2991/2017, pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 11164/325/2016, definitivă prin Decizia nr. 1291/A/25.05.2017 a Curţii de Apel Timişoara şi la pedeapsa rezultantă de 12 ani prin sentinţa penală nr. 1313/2018, pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 5753/55/2017, definitivă prin Decizia nr. 1111/A/11.10.2018 a Curţii de Apel Timişoara.

–          descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 10 luni închisoare în elementele ei componente, respectiv: 1 an şi 6 luni închisoare pentru art. 193 alin.2 C.pen.; 1 an şi 4 luni închisoare pentru art. 193 alin. 2 C.pen.; 1 an închisoare pentru art. 193 alin. 2 C.pen.; 1 an închisoare pentru art. 193 alin. 2 C.pen.; 8 luni închisoare pentru art. 193 alin 1 C.pen.; 8 luni închisoare pentru art. 193 alin 1 C.pen.; 8 luni închisoare pentru art. 193 alin 1 C.pen.; 8 luni închisoare pentru art. 193 alin 1 C.pen.; 1 an închisoare pentru art. 371 C.pen. Înlătură sporul provizoriu aplicat.

–          descontopeşte pedeapsa rezultantă de 12 ani închisoare în elementele ei componente, respectiv: 9 ani închisoare pentru art. 218 alin. 1-3 lit. c), d), f) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.; 3 ani închisoare pentru art. 221 alin. 1 şi 2 lit. c C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.; 3 ani închisoare pentru art. 221 alin. 1 şi 2 lit. c C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.; 3 ani închisoare pentru 52 rap. la art. 221 alin. 1 şi 2 lit. c C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. Înlătură sporul obligatoriu aplicat.

–          în temeiul art. 38-39 alin. 1 lit. b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adăugă un spor de 7 ani şi 6 luni închisoare (reprezentând 1/3 din suma celorlalte pedepse), în final inculpatul având de executat pedeapsa rezultantă de 16 ani şi 6 luni închisoare, în regim de detenţie.

–          în baza art. 45 C.pen., art. 66 alin. (1) lit. a), b), f) şi g) C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de fi tutore sau curator, dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul societăţilor comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale în oricare dintre formele legale prevăzute de lege, pe o perioadă de 5 ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate, conform art. 68 alin.1 lit. c Cod penal (pedeapsă complementară pe lângă pedeapsa principală rezultantă).

–          în baza art.45 C.pen., art. 65 alin. (1) şi (3) raportat la art.66 alin.1 lit. a), b), f) şi g) C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator şi dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul societăţilor comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale în oricare dintre formele legale prevăzute de lege, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată (pedeapsă accesorie pe lângă pedeapsa principală rezultantă).

–          deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerilor de 24 de ore din data de 29.11.2015, ora 8:40, până la 30.11.2015, ora 3:10, din data 14.01.2016 până în data de 15.01.2016, precum şi din data de 21.06.2016 până în data de 22.06.2016, precum şi perioada de detenţie deja executată începând cu data de 31.10.2017 la zi.

  1. Cu referire la inculpata NEDELCU DELIA FLORICA: în baza 53 alin. 2 C.pen. rap. la art. 207 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen., condamnă pe inculpata NEDELCU DELIA FLORICA, administrator al SC Ingerii Galbeni Asigurări SRL şi SC Banat Tractări SRL, fără antecedente penale, la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii participaţie improprie la șantaj în formă continuată (16 acte materiale – persoane vătămate: Marcu Ioan, Raimondi Andrea, Baltă Horia Gheorghe, Morari Daniel Gheorghe, Morar Liliana Carmen, Semenescu Adrian Ionuţ, Igna Marius Daniel, Hulea Dumitru, Bişoc Andrei, Anton Ionică, Afrăsinei Ioan, Olariu Cristian Vasile, Mihăilescu Adrian Marcel, Nagy Valentin, Pop Estella Maria, Ivaniș Dănuţ);

–          în baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.

–          în temeiul art. 67 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen. – constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul societăţilor comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale în oricare dintre formele legale prevăzute de lege – pe o durată de 4 ani, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen.

–          în baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală va fi considerată ca executată, în ipoteza anulării sau revocării suspendării sub supraveghere.

–          în baza art. 93 alin. 1 C.pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiş, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

–          în baza art. 93 alin. 2 lit., b) şi d) C.pen., impune inculpatei, să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunicate.

–          în baza art. 93 alin. 3 C.pen., impune inculpatei să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile la una dintre următoarele două instituţii: primăria municipiului Timişoara sau a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş.

–          atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., respectiv a faptului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere va săvârşi o nouă infracţiune, descoperită până la împlinirea termenului de supraveghere pentru care se va pronunţa o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar şi după expirarea acestui termen şi a faptului că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile impuse de instanţă, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.

–          deduce din pedeapsa aplicată inculpatei durata reţinerilor de 24 de ore din data de 14.01.2016 până la data de 15.01.2016;

III.             Cu referire la inculpata SC INGERII GALBENI ASIGURĂRI SRL: în baza art. 207 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 135 C.pen., condamnă pe inculpata SC Ingerii Galbeni Asigurări SRL, prin mandatar Nedelcu Cezar Daniel, administrator inculpata Nedelcu Delia Florica, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 120.000 lei (stabilită conform art. 137 C.pen. prin înmulţirea a unui cuantum de 400 lei pentru fiecare zi-amendă cu un număr de 300 zile-amendă).

–          în temeiul art. 136 alin. 3 lit. f C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a afişării sau publicării hotărârii de condamnare în presa scrisă tipărită şi on-line locală de un număr de 4 ori timp de 2 luni.

  1. Cu referire la SC BANAT TRACTĂRI SRL:  în baza art. 207 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. şi art. 135 C.pen., condamnă pe inculpata SC Banat Tractări SRL, administrator inculpata Nedelcu Delia Florica , la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 72.000 lei (stabilită conform art. 137 C.pen. prin înmulţirea a unui cuantum de 400 lei pentru fiecare zi-amendă cu un număr de 180 zile-amendă).

–          în temeiul art. 136 alin. 3 lit. f C.pen., aplică inculpatei persoană juridică pedeapsa complementară a afişării sau publicării hotărârii de condamnare în presa scrisă tipărită şi on-line locală de un număr de 4 ori timp de 2 luni.

  1. Cu privire la acțiunea civilă:  în temeiul art. 19-20 C.proc.pen. rap. la art. 1349 şu C.civ., cu referire la art. 1357 C.civ., admite în tot acţiunile civile formulate de părţile civile şi obligă pe inculpaţi să plătească în solidar către: 1. Persoana vătămată Marcu Ioan, suma de 888 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale; 2. Persoana vătămată Raimondi Andrea, suma de 960 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale; 3. Persoana vătămată Morar Liliana Carmen suma de 488 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale; 4. Persoana vătămată Semenescu Adrian Ionuţ suma de 1.878 lei, ce reprezintă contravaloarea plăţii efectuate pentru ridicarea autoturismului – daune materiale; 5. Persoana vătămată Hulea Dumitru suma de 488 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale; 6. Persoana vătămată Bişoc Andrei suma de 888 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale; 7. Persoana vătămată Anton Ionică suma de 888 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale . 8. Persoana vătămată Afrăsinei Ioan suma de 788 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale și a sumei de 2000 euro, reprezentând daune morale; 9. Persoana vătămată Olariu Cristian Vasile suma de 488 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale; 10. Persoana vătămată Mihăilescu Adrian Marcel suma de 988 lei, ce reprezintă taxa de deblocare – daune materiale şi suma de 200 euro, reprezentând daune morale; 11. Persoana vătămată Pop Estella Maria suma de 1.500 lei ce reprezintă prejudiciul material suferit de aceasta – daune materiale; 12. Persoana vătămată Ivaniş Dănuţ suma de 2.200 lei ce reprezintă prejudiciul material suferit de acesta – daune materiale; 13. Persoana vătămată Morari Daniel Gheorghe, suma de 800 lei, reprezentând prejudiciu material şi a sumei de 2.000 lei, reprezentând daune morale; 14. Persoana vătămată Baltă Horia Gheorghe, suma de 15.000 lei, reprezentând prejudiciu moral suferit; 15. Persoana vătămată Nagy Valentin suma de 1.794, reprezentând daune materiale şi a sumei 5.000 lei, reprezentând daune morale.

  1. Cu privire la cheltuielile judiciare: în baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă pe fiecare dinte inculpaţi la plata sumei de 10.000 lei (din care suma de 9.000 aferentă urmăririi penale), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat pentru prezentul litigiu (cheltuieli judiciare din cursul urmăriri penale și judecății în primă instanță);

–          în temeiul art. 275 al. 2 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpaţii S.C. ÎNGERII GALBENI ASIGURĂRI SRL şi SC BANAT TRACTĂRI S.R.L. să plătească câte 200 de lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, iar restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina acestuia din urmă, în temeiul art. 275 al. 3 din Codul de procedură penală (cheltuieli judiciare din cursul judecății în apel).

–          dispune virarea din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş a sumei de 520 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu (în cursul judecății în primă instanță);

–          în temeiul art. 275 al. 6 din Codul de procedură penală, dispune plata onorariului parţial al apărătorului din oficiu în sumă de 700 de lei pentru inculpaţii NEDELCU RĂZVAN SORIN, S.C. ÎNGERII GALBENI ASIGURĂRI SRL ŞI SC BANAT TRACTĂRI S.R.L., din fondurile Ministerului Justiţiei (în cursul judecății în apel).

Procurorii precizează că potrivit art. 4 Cpp, orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă, însă în cauza menționată mai sus această prezumție a fost înlăturată.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*