Economic

Ajutor financiar de până la 1.000 de lei lunar, de la stat! Cine poate beneficia de bani

Ajutor financiar de până la 1.000 de lei lunar, de la stat! Cine poate beneficia de bani

Zeci de mii de români vor beneficia de sprijin financiar de la stat, în valoare de până la 1.000 de lei pe lună, în cazul în care vor îndeplini câteva condiții. Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019 și reprezintă un sprijin real pentru aceste categorii.

Astfel, începând de la 1 ianuarie 2019, angajatorii din agricultură, acvacultură și industrie alimentară vor primi lunar bani de la stat, în cazul în care vor încadra în muncă tineri în vârstă de cel mult 40 de ani, potrivit legii nr. 336/2018 privin aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor.

“Scopul Programului îl constituie crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe evitarea migrației, reprezentând un instrument activ în vederea atragerii tinerilor către muncă în agricultură, acvacultură și industria alimentară”, se arată în actul normativ.

Programul vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură și industria alimentară în vederea angajării tinerilor pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțîn de un an, cu normă întreagă. Sprijinul financiar se acordă angajatorului fermier pe o perioada de 12 luni, în condițiile angajării a minimum doi tineri beneficiari ai programului pe locuri de muncă existente sau nou-create, conform Wall Street.

Astfel, angajatorul fermier care poate face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai programului pot beneficia de sprijin financiar astfel:

    1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară

    750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare

    500 lei pentru persoanele fără studii.

Cine sunt persoanele care pot beneficia de acest sprijin:

    sunt înregistrați conform legislației naționale în vigoare

    desfășoară activități în domeniul agriculturii, acvaculturii și/sau industriei alimentare, dovedite cu documentul de înființare

    nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată ori alte situații similare reglementate de lege

    nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru

    se obligă să încadreze cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțîn de 12 luni, cu normă întreagă, în condițiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi tineri beneficiari ai Programului

    se obligă să păstreze numărul locurilor de muncă existente la dată accesării Programului și numărul locurilor de muncă create prin Program.

Sursa: a1.ro


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*