Eveniment

Panică într-un cămin studenţesc, după ce la Hotel Roma, aflat la câţiva metri, a izbucnit un incendiu

Panică într-un cămin studenţesc, după ce la Hotel Roma, aflat la câţiva metri, a izbucnit un incendiu

La miezul nopţii studenţii au fost treziţi de flăcările înalte de câţiva metri şi de fumul gros care ieşea din clădirea unui hotel aflat la câţiva paşi de căminele lor. Mai multe apeluri la numărul unic de urgenţă 112 au alertat echipajele de pompieri, care au sosit urgent. Mai mulţi oameni, angajaţi şi clienţi, au fost evacuaţi din hotel.

Pompierii de pe şase autospeciale s-au luptat din greu să stingă incendiul care se întindea cu repeziciune şi ameninţa să cuprindă şi căminele Complexului Studenţesc.

Student: Eram la căminul 9, la etajul 2 şi am văzut ceva flăcări. M-am gândit că a dat cineva foc aici, am mai stat 5 minute şi deja era fumul negru. Am venit repede şi am tras toate scaunele de pe terasă, am intrat până la etajul 2, am bătut la toate camerele la etajul 3 n-am putut să intru.

Acţiunea a fost îngreunată de maşinile parcate pe strada foarte îngustă. Poliţia a blocat două drumuri pentru ca maşinile de pompieri să poată interveni.  Pentru că focul s-a aprins din nou, autorităţile au fost nevoite să mute cu mâinile maşinile parcate, şi care îngreunau, practic, intervenţia pompierilor.

Studenţii au ieşit din cămine şi au aşteptat ca pompierii să stingă focul, ca să se poată întoarce în camere.  Acoperişul clădirii a fost distrus aproape în totalitate.

Cătălin Dăescu, ofiţer de serviciu dispecerat: La sosirea forţelor de intevenţie incendiul se manifesta la hotel. Au fost evacuate şi autoevacuate de către personalul hotelului un număr de 9 persoane cu personalul angajat 10.

Sursa: observator.tv

 

UPDATE:

ISU Timiş precizează că „au fost efectuate controale la Hotel Roma și în 2015 și 2016, principalele nereguli constatate fiind: neverificarea instalației electrice de către personal specializat, lipsa detectorului de gaz din bucătărie, nu a fost asigurată întreținerea și verificarea iluminatului pentru evacuarea din clădire”.

De asemenea, reprezentanţii ISU Timiş reamintesc care sunt Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului prevăzute în lege:

 

ART. 19

Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:

 1. a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;

#M5

 1. b) să asigure identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;
 2. c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;

#B

 1. d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
 2. e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 3. f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
 4. g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
 5. h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
 6. i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să

încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;

#M4

i^1) să solicite şi să obţină avizele de înfiinţare şi pentru sectoarele de competenţă ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;

#B

 1. j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
 2. k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
 3. l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
 4. m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
 5. n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele

tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 1. o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
 2. p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;
 3. q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
 4. r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*