Economic

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna octombrie 2018

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna octombrie 2018

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează în cursul lunii octombrie 2018 noi serii de cursuri.

Responsabil de Mediu (COD COR 325710)- cursul se adresează tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.

Perioada: 29 octombrie – 8 noiembrie 2018

Taxă de participare: 800 lei / pers.

În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art.22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Manager Proiect (COD COR 242101)- cursul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Cursul va trata modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

Perioada:   15 – 30 octombrie  2018

Taxă de participare: 1000 lei / pers.

Curs Inspector / Referent Resurse Umane (Cod COR 333304)

Perioada:   22 octombrie – 9 noiembrie 2018.

Taxă de participare: 800 lei / pers.

În cadrul cursului de Inspector Resurse Umane se va desfășura și un modul de instruire în aplicația REVISAL, în urma căruia se obține și un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Vor fi prezentate H.G. 500/2011 actualizată și OMMEPS 1918/2011. Pentru modulul de instruire REVISAL, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene (Cod COR 242213) – cursul se adresează instituțiilor publice, companiilor private, ONG-urilor cât și  persoanelor care doresc să atragă fonduri europene pentru finanțarea de proiecte. Cursul este util și membrilor echipei de proiect pentru dezvoltarea competențelor și abilităților specifice, necesare derulării cu succes a proiectului.

Cursul acoperă întreaga tematică necesară accesării si obţinerii surselor de finanţare, indiferent de tipul de program.

Perioada:  15 – 24 octombrie  2018

Taxă de participare: 1000 lei / pers.

ARHIVAR (Cod COR: 441501) – programul de formare se adresează persoanelor (minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Perioada:  29 octombrie – 23 noiembrie 2018

Taxă de participare: 1.000 lei / pers.

Instruire Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice și normele de aplicare

Perioada:  8 – 12 octombrie 2018

Taxă de participare: 600 lei + TVA / pers.

Tematica cursului vizează:Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP. Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, însoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Specialist managementul deșeurilor în conformitate cu Legea 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)- cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri și are ca scop instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în vigoare.

Perioada: 8 – 17 octombrie 2018

Taxă de participare: 1.000 lei / pers.

CONTABIL- cursul are caracter intensiv și pregătește participanții pentru evidența contabilă primară, cu aplicații în programul SAGA. Este un curs practic și util, cu aplicabilitate imediată care tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor contabile.

Perioada: 15 octombrie – 9 noiembrie 2018

Taxă de participare: 1000 lei / pers.

Programa de contabilitate are doua module care se întrepătrund: contabilitate primară și contabilitate asistată pe calculator.

Cursul se adresează atât absolvenților de studii superioare, precum și celor cu  studii medii care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu.

Auditor intern al Sistemului de Management al Calității (Cod COR 214130)- cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii, din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de câştigare a încrederii clienţilor.

Perioada: 22 octombrie – 29 noiembrie 2018

Taxă de participare: 1200 lei/pers.

Curs de igienă- cursul se desfasoară în conformitate cu Ordinul 1225/24 decembrie 2003 și se adresează tuturor categoriilor de lucratori din industria alimentara, inclusiv pentru cei care comercializeaza si transporta produse din industria alimentara (alimentatie publica si a  colectivitatilor – toate nivelele); persoanelor din serviciile de curatenie din unitatile de asistenta medicala, a colectivitatilor de copii si tineri, unitati de cazare hoteluri, moteluri, cabane, etc.; persoanelor din productia si distributia apei potabile, inclusiv a apei potabile imbuteliate; persoanelor din cadrul serviciilor de ingrijire corporala (coafor, frizerie, manichiura pedichiura, cosmetica, masaj, etc.); persoanelor din cadrul serviciilor de tip dezinfectie, dezinsectie, deratizare

Perioada:  la formarea unei grupe

Lectori: persoane acreditate din cadrul Direcției de Sănătate Publică

Taxă de participare: 120 lei + TVA inclus

Curs operator introducere, validare și prelucrare date (Cod NC 4113.2.1) – se adresează angajaților din companii care doresc să învețe să utilizeze eficient computerul si dispozitivele periferice.

Perioada: 22 octombrie 2018 – 1 februarie 2019

Taxă de participare: 850 lei / pers.

IMPORTANT!

Firmele membre ale CCIAT beneficiază de 10% reducere din taxa de participare, cf. Ghidului Serviciilor.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș și sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.), iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*