Educație

Vrei să devii preot? Vezi când începe admiterea la Facultatea de Teologie din Timișoara

Vrei să devii preot? Vezi când începe admiterea la Facultatea de Teologie din Timișoara

Facultatea de Teologie din Timișoara, specializarea Teologie Pastorală, anunță care sunt criteriile de admitere în anul universitar 2017-2018, urmând a pune la dispoziția viitorilor studenți 40 de locuri, din care 20 bugetate și 20 cu taxă.

Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Pastorală. sunt următoarele: cerere de înscriere, la care se vor anexa următoarele acte (depuse într-un dosar plic), două fotografii tip buletin (carte) de identitate, diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate), copie care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii, foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu, certificat de naştere (copie legalizată), certificatul de botez, recomandarea preotului paroh, binecuvântarea arhiereului de care aparţine candidatul, scrisoare de intenţie și adeverinţă medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric şi dovada vaccinărilor).

Calendarul admiterii:
a) Sesiunea I:
– 12.07 – 24.07 – înscriere admitere licenţă + masterat;
– 24.07 – admitere licenţă Teologie;
– 25.07 – afişare rezultate admitere licenţă + masterat, contestaţii admitere licenţă;
– 26.07 – 27.07 – confirmări admitere licenţă (1);
– 26.07 – contestaţii admitere masterat;
– 26.07 – 27.07 – confirmări admitere masterat;
– 27.07 – confirmări admitere licenţă (2);
– 28.07 – rezultate finale admitere licenţă, rezultate finale admitere masterat (după contestaţii);

b) Sesiunea a II-a:
– 09.09 – 16.09 – înscriere admitere licenţă şi masterat;
– 16.09 (după ora 12.30) – admitere licenţă Teologie, admitere masterat, afişare rezultate licenţă şi masterat;
– 18.09 – contestatţii admitere licenţă şi masterat, confirmări admitere licenţă şi masterat;
– 19.09 – rezultate finale admitere licenţă, rezultate finale admitere masterat (după contestaţii).

Calculul mediei concursului de admitere

Calculul mediei finale la concursul de admitere din acest an va reuni media examenului de bacalaureat, care contează în proporție de 40%, nota obţinută în urma verificării aptitudinilor muzicale (10%), nota testului grilă la disciplina Dogmatică ortodoxă (50%),

Atenţie! Calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minimum nota 5 (cinci) la testul grilă.

Descarcă aici TEMATICA admiterii ăentru anul 2017 și MODEL de test grilă ADMITERE 2017.


Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*